wansaitour.net

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)   
  รายการจอง (0)   

 


 

 

 

 

NAGA FIRE BALL  #16   12-14  / oct  /2019

โปรแกรมทัวร์ ชมบั้งไฟพญานาค ปี 62  ครั้งที่ 16

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เดินทาง วันที่ 12-14 ต.ค.2562

 

 

 

 

 

  

 

 


 

                                                   

        @รางวัลคุณภาพสินค้าและการบริการ  ...ดีดี เมืองหนองคาย  NONGKHAI BEST

 

                                             


            WANSAITOUR       [ NongKhai City]

สำนักงานเลขที่ 1097  ม.1 ถนนแก้ววรวุฒิ  ต.ในเมือง 

 อ.เมือง จ.หนองคาย  43000   Tel/fax:042-413110

 Mobile:084-2471966, 095-2822691

 คุณเจี้ยม...ภานุวัฒน์  กำมเลศ

คุณโอ๋...อินทิรา  แสนยาพิทักษ์  082-1486959

                       

                      

 

 

 

@รางวัลที่ได้รับ -ปี 2556 และ ปี 2560  ได้รับรางวัลธุรกิจนำเที่ยว ดีเด่น ของกรมการท่องเที่ยว

@ ปี 2558  และ ปี 2560 ได้รับรางวัลกินรี  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10

และ  ครั้งที่11    (ประเภทรายการนำเที่ยวดีเด่น)

    Email:panuvat97@gmail.com          Email:wansaitour97@gmail.com  

   Emial:wansaitour@hotmail.com        Email:jenjira1097@hotmail.com   

    วันใส ทัวร์ เปิดตัวเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2547  ใบอนุญาต นำเที่ยวเลขที่ 51-00169        

บริการนำเที่ยว  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (in bound-out bound)

บริหารงานโดย  นางสาวอินทิรา  แสนยาพิทักษ์ (ผู้จัดการ) ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์

ในเรื่องการบริหารงานโรงแรมและการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี

  นาย ภานุวัฒน์  กำมเลศ (รองผู้จัดการ) เป็นผู้ดำเนินการ และประสานงานทัวร์

ประวัติการก่อตั้ง 

ด้วยทางผู้บริหารของวันใสทัวร์ เร่งเห็นว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมาก

จึงได้เริ่มก่อตั้ง โดยเน้นการนำเที่ยว ประเทศลาว,เวียดนาม,จีน เป็นหลัก ซึ่งจังหวัดหนองคาย

ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วันใสทัวร์  ก็มีเขตติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว เป็นประตูสู่อินโดจีน

และถูกจัดให้เป็นเมืองหน้าอยู่อันดับ 7 ของโลก  

 ดังนั้น จึงมีนักท่องเที่ยว ทั้งไทย และต่างประเทศเดินทางผ่านมาโดยใช้ช่องทางหนองคาย-เวียงจันทน์

เป็น  จำนวนมาก อีกทั้งประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงแรมและท่องเที่ยวพอมีอยู่บ้าง

จึงไม่อยากนักที่จะหัน  มาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

จึงได้เปิดดัว เป็นวันใสทัวร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547

 

สถานที่ตั้ง  ปัจจุบัน  เลขที่ 1097   หมู่ 1   ถ.แก้ววรวุฒิ  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.หนองคาย 43000  

โทร/Fax.042-413110

มือถือ  086-6365242 , 084-2471966 , 095-2822691 , 082-1486959

 @รูปแบบการให้บริการ        

-บริการจัดกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ Walk Rally,Rally

-บริการจัดทัศนาจร,ทัศนศึกษา ดูงาน การประชุม แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน

-บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว และรถตู้ปรับอากาศ

-บริการสำรองที่พัก โรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ

-เปิดบริการนำเที่ยว ทั้ง  ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน

เป้าหมายการขายทัวร์    หน่วยงานบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน  ,หน่วยงานของรัฐ,

บริษัททัวร์ (เป็นแลนด์ให้ กับบริษัททัวร์ต่าง)

การตลาดและประชาสัมพันธ์    

 เวปไซด์ของจังหวัดหนองคาย,โฆษณาใน Bug 1113,

panthip.com ,seamtour.com ,kaidee.com,google.com

www.Facebook.com/wansaitour

www.wansaitour.net

 

ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยว 

1.หนองคายเวียงจันทน์ ไป-กลับ 1 วัน

2.เขื่อนน้ำงึม – แดนสวรรค์  (โปรแกรม 2 วัน 1 คืน  พัก แดนสวรรค์ รีสอร์ท)

3.เที่ยว วังเวียงฯ (โปรแกรม 2 วัน 1 คืน  พัก วังเวียงฯ รีสอร์ท )

4.เที่ยว วังเวียงฯ- เมืองหลวงพระบาง   4 วัน3 คืน  หรือ 3 วัน 2 คืน

(ทั้งแบบเดินทางโดยรถ-และโดยเครื่องบิน)

5.เที่ยว วังเวียง-ทุ่งไหหิน-เชียง (เชียงขวาง)  3 วัน 2 คืน

6.เที่ยว เมืองวิง-ฮานอย อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน

7.เที่ยว เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนามกลาง 4 วัน 5 คืน  

8.เที่ยว ลาวใต้ จำปาสัก (ตาดฟาน-คอนพะเพ็ง) 3 วัน 2 คืน

9. เที่ยว อุดมไชย-จีน

10.และโปรแกรมพิเศษสุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย

 

 

*ใบโบว์ชัวร์ ขออ่านได้ที่สำนักงาน วันใส ทัวร์ (หนองคาย) โทร.042-413110

วันใส ทัวร์ เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00 น.-21.00 น. 

 
Online:  1
Visits:  219,825
Today:  60
PageView/Month:  2,062